Активира се вулкан в долината Мерадалир в Исландия. Лава излиза от кратер с дължина около 300 метра. Вулканът е между 5 и 10 пъти по-активен в сравнение със същия период на миналата година, казват местните вулканолози.

Има леко обгазяване в района, но то не е опасно. От кратера засега не излиза пепел и работата на намиращото се наблизо международно летище не е застрашена. Няма непосредствена опасност и за близките населени места.

по БНТ, снимка ЕРА