Глобално проучване сред 15 000 родители на деца на възраст от 3 до 10 години в 22 държави показва, че общо 91% от родителите смятат емпатията за ключово социално умение, което биха искали да видят в детето си. Приблизително същия брой – 92% – са съгласни, че емоционалната интелигентност, включително съпричастността, е важна за благосъстоянието на детето им. В същото време се смята, че тези умения се формират в процеса на лична комуникация, тоест в ситуации, когато детето е в детски колектив.

Проблемът с развитието на социални умения при децата излезе на преден план през 2020 г. поради принудителната карантина. От пролетта на 2020 г. населението на повечето страни се оказа в изолация, децата загубиха обичайната възможност да общуват със своите връстници, да ходят на детска градина и училище. Във вече споменатото проучване над 70% от родителите признават, че са загрижени за това как заключването и „затвореният“ живот могат да повлияят на по-младите членове на семейството им и способността им за социализация. 74% от анкетираните заявяват, че са готови да насърчават децата да играят с играчки, ако разбират, че тези дейности ще помогнат на детето да развие социални и емоционални умения.

Родителите често подценяват играта с кукли, която в съвременния свят вече не се възприема като „развиваща се“. Рисуване, пъзели, загадки – това са заниманията, при които родителите веднага виждат резултата и могат да кажат, че детето е научило или усвоило нещо. Психолози от Кардиф опровергават това схващане.

Изследванията потвърждават значението на развитието на съпричастност: Децата с високи нива на съпричастност учат по-добре, лесно влизат в контакт с учителя и често са лидери в класа. Те обикновено са по-склонни да вземат правилните решения и са добри в предотвратяването на лошо отношение към връстници.