Износът на Германия се е увеличил през юни с 4,5 процента на месечна основа, достигайки историческо равнище в резултат на продажбите за САЩ, сочат данни на Федералната статистическа служба Дестатис (Destatis). Най-голямата европейска икономика е изнесла общо стоки за 134,3 милиарда евро, със сезонни и календарни корекции. Това е третият пореден месечен растеж след април (+4,6 на сто) и май (+1,3 на сто) и най-високата стойност от началото на месечното измерване на този показател през 2015 г., така че tенденцията е напът да осуети анализите за спад на насочената към износ германска икономика. На годишна основа германският износ е скочил с 18,4 на сто. Вносът през юни се е увеличил само с 0,2 на сто до 127,9 милиарда евро, което е под очакванията на пазара.

Анализаторите очакваха месечно увеличение на износа с 1 процент, а на вноса – с 1,3 на сто. Търговският излишък възлиза на 6,4 милиарда евро. Дестатис коригира към повишение данните за износа през май, така че безпрецедентният търговски дефицит от 1 милиард евро, обявен първоначално, се превърна в излишък от 800 милиона евро. Преразглеждането се дължи на по-късно подаване на данни от предприятията заради войната в Украйна и пандемията от КОВИД-19, обяснява статистическата служба. САЩ остават през юни най-големият клиент на германския износ, като към тях са били насочени стоки за 14,2 милиарда евро (+6,2 на сто на месечна основа). Износът към Китай е нараснал само с 2,4 на сто до 8,9 милиарда евро. ЕС е погълнал от своя страна германски стоки за 72,9 милиарда евро, което представлява увеличение от 3,9 на сто за един месец. Що се отнася до вноса, Китай е доставил за Германия по-малко стоки, но остава въпреки това най-големият й доставчик (17 милиарда евро или спад с 3,9 на сто). Русия е внесла с 4,8 процента повече стоки на обща стойност 3,5 милиарда евро, най-вече газ, чиито цени скочиха заради войната в Украйна.

снимка АР