България се нарежда в топ 5 на песимистите по света, заедно с Италия, Хонконг, Полша и Република Корея, показва глобалното изследване „В края на годината“ на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, което се прави всяка година. Тази година то е проведено в 41 държави по света, като са интервюирани 38 709 души. За всяка държава през периода октомври-декември 2020 г. са анкетирани около 1000 души по метода „лице в лице“, по телефона или онлайн.


У нас надеждата за по-добра 2021 г. е по-скоро крехка. 16 на сто от запитаните българи вярват, че предстоящата година ще е по-добра от пандемичната 2020 г., за 45 на сто обаче тя ще е дори по-лоша, една четвърт очакват да е същата, а останалите не могат да преценят. Така страната ни се нарежда сред топ 5 на песимистите по света с 29 пункта превес на песимистичните очаквания спрямо оптимистичните заедно с Италия /с 43 пункта превес на песимистичните очаквания спрямо оптимистичните/, Хонконг /34 пункта превес на песимистичните очаквания/, Полша /32 пункта превес на песимистичните очаквания/ и Република Корея /22 пункта превес на песимистичните очаквания/. Българите изглеждат силно песимистични и на фона на останалите държави от ЕС, където обобщеното ниво на песимизъм е 31 на сто от всички запитани, а на оптимизъм – 35 процента. По-скоро песимистичният поглед към бъдещето е обичаен за нашето общество, коментират от „Галъп“, като допълват, че в последните няколко години обаче като че ли нивата на оптимизъм за бъдещето у нас са се доближавали до общите стойности за света – в края на 2019 г. 32 на сто от пълнолетните българи са отговаряли, че очакват по-добра 2020 г., а 22 на сто са смятали, че тя ще бъде по-лоша от 2019 г.

Все пак, глобалните изследвания на „Галъп интернешънъл“ в последните години сочат, че усещането за лично щастие у нас плавно укрепва. Въпреки невисоките очаквания за следващата година, тежката 2020 г. не е успяла да пречупи усещането за лично щастие у българите – доколкото го има, в това отношение страната ни е далеч от дъното на класацията, обобщават анализаторите. В глобален план те коментират, че ако 2020 г. ще бъде запомнена като годината на пандемията и карантината, то световното население е решително по-оптимистично за 2021 г.