В Европейския съюз тази година започва да действа ново правило, което обвързва бюджета на Съюза със състоянието на върховенството на закона в страните-членки. Предвижда се Европейската комисия да задържа плащанията, ако в дадена държава се установят нарушения на върховенството на правото, които се отразяват на бюджетните разходи. 

След това Съветът на Европейския съюз ще има един месец, за да гласува предложените мерки. Новото правило ще се прилага не само при пряка злоупотреба със средства от Европейския съюз, а и за постоянни нарушения на основни ценности като демокрацията или независимостта на съдебната система.