Европейският парламент утвърди бюджета на Европейския съюз за следващата година. Приходната част от него възлиза на 164,3 млрд евро, а разходната – на 166,1 млрд. евро. След като Съветът официално одобри споразумението с ЕП в понеделник, депутатите одобриха бюджета с 540 гласа „за“, 77 „против“ и 70 „въздържал се“, след което закона за приемането му беше подписан от председателя на ЕП Давид Сасоли. Членовете на Европейския парламент подкрепиха допълнително програми, които се смятат за ключови за стимулиранета на растежа и заетостта и отразяващи широко съгласуваните приоритети на Европейския съюз: Дигитална Европа и Механизма за свързване на Европа, укрепване на зачитането на европейските ценности и стимулиране на действията в областта на климата.