Европейската инвестиционна банка спира финансирането на производството на енергия от газ и нефт от 2022 г. съобщи президентът на финансовата организация д-р Вернер Хойер. Той обясни, че до 1 януари 2022 г. ще бъде спряно финансирането за мащабното производство на топлинна енергия на базата на нефт, природен газ, въглища или торф, производство на петрол и газ в горната част на веригата или традиционна газова инфраструктура.

Газът има ограничена подкрепа в пътната карта на Европейската инвестиционна банка за климата. Понастоящем само електроцентрали, отделящи по-малко от 250 грама CO2 на киловатчас, отговарят на условията за подпомагане съгласно правилата на банката и ЕИБ възнамерява да продължи политиката си на декарбонизация, като постепенно премахне цялото финансиране за изкопаеми горива преди края на годината.

ЕС се стреми да достигне нулеви емисии до 2050 г. и се очаква да приеме нова цел за намаляване на въглерода от 55% за 2030 г. Въпреки това газът остава сива зона, като Европейската комисия казва, че все още зависимите от въглищата държави-членки на ЕС се нуждаят от помощ, за да се отдалечат от изкопаемите горива.

Съгласно пътната климатична карта, публикувана през 2020 г., Европейската инвестиционна банка планира да насочи 50% от своята дейност в подкрепа на климата и устойчивостта на околната среда, отпускайки един трилион евро за зелено финансиране до 2030 г. Тя също така гарантира, че цялата ще е в съответствие с Парижкото споразумение.