Европейският парламент призова държавите-членки да позволят на България и Румъния да се присъединят незабавно към Шенгенското пространство за свободно пътуване. В приетата днес резолюция евродепутатите заявяват, че Съветът трябва до края на 2022 г. да вземе решение за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство за свободно движение. Това би трябвало да гарантира премахването на проверките на лица по всички вътрешни граници за двете страни в началото на 2023 г. Резолюцията беше приета с 547 гласа „за“, 49 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“. В предложението се отбелязва, че Шенгенското пространство е „едно от най-големите постижения на Европейския съюз“. В тази връзка членовете на ЕП критикуват факта, че Съветът не е взел решение за приемането на България и Румъния, въпреки че двете държави отдавна са изпълнили необходимите условия. Запазването на контрола по вътрешните граници е дискриминационно и оказва сериозно влияние върху живота на пътуващите работници и гражданите, твърдят членовете на ЕП. Като възпрепятстват вноса, износа и свободното движение на стоки от товарните пристанища, те вредят и на единния пазар на ЕС.

Понастоящем всички държави-членки на ЕС, с изключение на България, Хърватия, Кипър, Ирландия и Румъния, са част от Шенгенското пространство, което включва и държави извън ЕС – Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. Членовете на ЕП многократно са призовавали България и Румъния да бъдат изцяло приети в Шенген: , в резолюцията по темата от 2018 г., резолюцията от 2020 г. относно състоянието на Шенген в контекста на пандемията и доклада от 2021 г. относно функционирането на зоната за свободно пътуване. Днешната резолюция е заключението на пленарния дебат от 5 октомври 2022 г. Присъединяването на нови държави към Шенген изисква единодушно решение на Съвета на ЕС. Чешкото председателство на Съвета посочи, че възнамерява да проведе обсъждания по този въпрос преди края на 2022 г.

по БГНЕС