С разнообразна програма от занимания бяха посрещнати участниците в първия Фестивал на приключенията във Врачански Балкан.

Децата оцветяваха еко сувенирчета, изработваха еко гривни, редиха пъзел с лешояд, преминаваха през мрежата на паяка и за спомен се снимаха с макет на белоглав лешояд.

По-големите познаваха билките само по техните миризми и участваха във викторина за лешоядите. В рамките на инициативата бяха организирани и две посещения на тематичния маршрут „Карст и биоразнообразие“ в което взеха участие 25 посетители на фестивала.