Парламентът прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 98 депутати бяха „ЗА“, против бяха 6, без въздържали се. Параметри на Бюджет 2021 сочат 47,6 млрд. лева приходи и 52,5 млрд. лева разходи. Миналата седмица правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на България за 2021 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година, която представлява мотивите към законопроекта. Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.