Опожаряван и разрушаван шест пъти през своето вековно съществуване, приютявал няколко хиляди четници, съхранил и до днес техните кости, свидетел на битките, водени от войводите Панайот Хитов и Филип Тотю, негови монаси участвали във въстаническо съзаклятие – това е Чипровският манастир „Свети Иван Рилски“. Построен през 10 век и в продължение на девет столетия е бил  духовно и просветно средище, българска твърдина. Сгушен е в долината на Огоста, на 5 км от град Чипровци.

 След потушаване на  Чипровско въстание1688 г., тежки последици има и за манастира –  унищожени са както икони, църковни утвари и реликви, така и богатата библиотека от славянски и български книги, следствие от оживената духовна дейност в манастира пред 17 век. А тленни останки на въстаниците са съхранени в костницата в кулата.

  Манастирската църква, която може да се види в двора на комплекса и днес е построена през 1829 г.

Кулата в Чипровския манастир представлява триетажна камбанария.

В приземния етаж се съхраняват кости на участници в Чипровското въстание и монаси, загинали при участието си в националноосвободителното движение.

До входа на костницата е поставена плоча с  имената на Петър Парчевич, Георги Пеячевич, Манчо Пунин от село Бистрилица, Върбан Пенев от село Белимел, Панайот Хитов и Филип Тотю.

В манастирският комплекс  има още една действаща черква, монашеска обител и малко гробище.