Бизнесклиматът в страната се е влошил заради кризата с COVID-19 за 89% от представителите на бизнеса, участвал в анкета на Българската стопанска камара. За 9% няма промяна, а оптимисти са едва 2%. Аналогична е оценката за състоянието на предприятията, които представляват тези мениджъри.

70% от тях декларират влошаване на икономическите си показатели. 22% няма промяна, а 7% са постигнали растеж. 56% от анкетираните отлагат всякакви инвестиции в близко бъдеще. От БСК смятат, че данъчният модел на България е един от най-успешните и той трябва да бъде запазен.