Имаме ново ниво на сигурност на доставките на природен газ. Правим огромни инвестиции в енергийната сфера, за да бъдем геостратегическа държава, да можем да транзитираме всякакъв газ през 100% българска инфраструктура и да има пълна диверсификация за поколения напред. Това заяви министър-председателят Бойко Борсов, който посети модернизираната компресорна станция „Петрич“. От там вече преминават първите доставки на природен газ от Азербайджан за Българи, което е значима крачка за реализацията на основната стратегическа цел на правителството за диверсификация на източниците на природен газ за българския пазар на конкурентни цени. Крайната доставена цена на газа от Азербайджан ще даде възможност на „Булгаргаз” да подаде заявление до КЕВР за намаляване на цената на природния газ за българския пазар за месец януари.

Премиерът Борисов и министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която също бе на място, лично се увериха в постигнатия реален резултат от политиката на българското правителство за енергийна диверсификация. Действията на кабинета в тази посока са свързани с приоритетната цел да се гарантира сигурността на снабдяването с природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Посланикът на Азербайджан у нас Наргиз Гурбанова определи като исторически момент днешния ден. „Това е мечта на много българи, която се радвам, че успяхме да реализираме“, изтъкна от своя страна министър Теменужка Петкова. „Много хора има с идеи, желание, амбиции, но с възможности, които да направят това, което е направено, досега не е имало. Претенденти много, но никой не го е направил. Не е било правено, защото не е лесно. Изискват се усилия, политическа воля и умения. Всички интерконектори са направени по време на нашето управление“, напомни премиерът Борисов.

Премиерът Борисов и министър Петкова направиха оглед на напредъка на строително-монтажните работи на площадката за модернизация на КС „Петрич“, които следва да приключат в началото на настоящата година. Дейностите са част от мащабния проект за модернизация на компресорните станции от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз”. В рамките на първия етап на проекта на КС „Петрич“ беше монтиран един газотурбокомпресорен агрегат, производство на американската компания Solar Turbines и отговарящ на екологичните стандарти. През втория етап от модернизацията на КС „Петрич“ ще бъде монтиран и втори агрегат. Модернизираните компресорните станции позволяват значително да бъде увеличен капацитетът на  точката на междусистемно свързване  Кулата/Сидирокастро.