Многопрофилната болница за активно лечение  “Д-р Стамен Илиев”  със съдействието на община Монтана създава своя собствена PSR-лаборатория. Изпълнителният директор на областната болница д-р Тони Тодоров посочи, че е доставено  цялото необходимо оборудване, но все още се очаква издаването на лиценз от Министерството на здравеопазването, за да заработи. PSR-лабораторията се намира в микробиологичната лаборатория, която се помещава в пневмофтизиатричния корпус. Лабораторията е с капацитет 48 броя проби на едно зареждане. Ще се използва за бърза диагностика на новоприети пациенти и на такива със съмнения за развиване на симптоми на COVID-19 от лежащо болните. Лабораторията ще е достъпна срещу заплащане и за всички, които биха искали да проверят своя статус относно евентуално носителство на коронавирусна инфекция.