От Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ и от Сдружението на заведенията в България /СЗБ/ и Българската асоциация на заведенията /БАЗ/ изразяват разбиране за необходимостта от въвеждането на допълнителни ограничения, с които да се спре разпространението на коронавируса, но настояват за държавна подкрепа за работещите и за бизнеса. Членовете на двете организации настояват Министерският съвет да не приема нови рестрикции, преди да бъде решено и обявено публично каква държавна подкрепа ще получат всички видове бизнес, на които ще бъде забранено да работят. В писмо до премиера, от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоцияция напомнят за многократните си искания държавата да поеме разходите за заплати и осигуровки на служителите в затворени бизнеси, за да може да бъдат запазени работните им места. От Асоциацията настояват за помощ за разсрочване на банковите кредити, за осигуряване на ликвидни средства, за финансова подкрепа, за разсрочване на задълженията към общини и държава, за редуциране на част от тях, за подпомагане на работодателите със затворен бизнес с процент от оборота им, реализиран през 2019 г. Също в писмо до премиера, разпространено и до медиите, от Сдружението на заведенията в България и от Българската асоциация на заведенията настояват да се осигурят 80 на сто от заплатите на служителите им, съгласно трудовите договори, на които са назначени и разсрочване на задълженията към бюджета, които са натрупани след 13 март 2020 г., за да се предотврати междуфирмената задлъжнялост. От организациите искат мораториум върху кредите /главница и лихва/ на юридическите лица, наетите и самонаетите за още една година, спиране или опростяване на лихвите върху задълженията към бюджета, натрупани за периода март-декември 2020. Друго искане е за компенсиране на стойност 20 на сто от оборота от същия месец на предишната година за периода, в които бизнесът е затворен със заповед, като за новооткритите заведения да се вземе за база месец октомври 2020 г. Целта е да се покрият част от текущите разходи, които се изплащат месец, след като са направени /ток, вода, данъци, счетоводство и други специфични за отрасъл услуги/, уточняват от двете организации. Предлага се и разсрочване на такси „смет“ или преизчисляване с оглед липса на реализирана такава за отраслите, които са били затворен, както и опрощаване на наемите в обекти – общинска и държавна собственост, за периода, в който те са затворени със заповед.