Постоянна добавка към индивидуалните брутни възнаграждения на медицинските специалисти в размер на 237 млн. лв. За лекар – 600 лв. брутно месечно, за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 360 лв. на месец, а за санитари – 120 лв. Тези нови параметри на проектобюджета на НЗОК за догодина потвърди здравният министър проф. Костадин Ангелов. Той участва в съвместното заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по здравеопазване и по труда и социалната политика, на които депутатите одобриха на първо четене параметрите на парите за здраве за 2021 г. Увеличението на възнагражденията обаче ще бъде разписано между двете четения на законопроекта, тъй като беше разпоредено от премиера Бойко Борисов в началото на седмицата. Задължения за работа по отношение на пациенти с COVID-19 вече ще има и към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ и санкции при отказ от тяхното изпълнение, предвижда друга промяна в Законопроекта за бюджета на НЗОК за следващата година. За разходи, свързани с лечението на COVID-19, касата ще може да получава и допълнителни средства. Вътре са разписани и промени в Закона за здравето, с които се предвижда областните управители да контролират противоепидемичните мерки на съответната област, като могат и да разпореждат нови мерки. Парите за лекарства и за болнична помощ ще са с 10% повече през 2020 г., предвижда още проекта за бюджет на НЗОК за догодина.