597 са практиващите медици във Враца, 225 от тях са изявили желание да бъдат ваксинирани срещу COVID-19. 35 лекари и медицински сестри от Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев“ във Враца ще бъдат ваксинирани срещу коронавирус до  края на деня. Медицинските лица сами са изявили желание за ваксинацията. В хирургичното отделение на врачанската болница е открит имунизационен кабинет. Медиците от Комплексния онкологичен център и Първа частна болница вече са ваксинирани.