Дванадесет младежи получиха днес едномесечни трудови договори за платен стаж в община Видин. Договорите им бяха връчени от кмета на общината д-р Цветан Ценков. Осигуряването на трудовата заетост е в рамките на Младежката програма, която Община Видин организира за втора поредна година съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В едномесечния платен стаж са включени неактивни младежи на възраст от 16 до 29 години.

Младите хора се назначават на 4-часов работен ден, като ще получат заплащане, съобразено с действащата нормативна уредба, съобщи при връчването на договорите Емилия Николова, началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин. Тя представи експертите от отдела, които ще осъществяват методическото ръководство по време на стажа. Младежите ще бъдат включени в дейности, свързани с облагородяване на градската среда, реновиране на обществени места, в организацията на предстоящи събития от календара на Общината като традиционния Видински панаир, Международния фолклорен фестивал „Синия Дунав“ и др.